Zapraszamy do naszego sklepu z odzieżą BHP

Ochrona na wysokości

Prace wykonywa na wysokości należą do szczególnie niebezpiecznych. Należy pamiętać, że wobec stwarzanego wówczas ryzyka, należy podjąć odpowiednie rozwiązania zmierzające do poprawy kwestii bezpieczeństwa. Oprócz odpowiednich hełmów i kasków oraz obuwia. Należy pamiętać również o pozostałej odzieży, dostosowanej do warunków atmosferycznych. Dodatkowo należy korzystać również z rozwiązań zabezpieczających przed ewentualnym upadkiem. Odpowiednie liny, mocowania oraz zabezpieczenia powinny spełniać stawiane przed nimi normy. Jednocześnie, o czym naprawdę warto pamiętać, kluczowy jest i stan takich zabezpieczeń. Należy pamiętać o okresowych przeglądach, naprawach oraz ewentualnej konserwacji. Przetarcia, nieszczelności oraz uszkodzone elementy nie gwarantują poziomu zabezpieczeń, który jest oczekiwany. Urazy oraz uszczerbki na zdrowiu są bardzo poważne i wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie firmy. Jednocześnie obok wykorzystania środków zabezpieczających przed upadkiem należy przeszkolić pracowników odnośnie zasad zachowania oraz postępowania na wysokości.